The Same Blackbird

Mezzotint engraving (Edition of 20)

20" x 20"