White Plume (the phantom)

Mezzotint engraving (Edition of 20)

16" x 16"